* ფასები დამოკიდებულია USD/GEL კურსზე და ცხრილის შექმნის მომენტში =2.40


** მოცემულია ფასები, როდესაც სტამბას მოეწოდება კორექტულად მომზადებული PDF ფაილი


ფასიები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით


ფლაერი (ლიფლეტი)

A4/3 ბეჭდვა 4+4, ცარცი 130 გრ/მ2

2000 ც. - 159 ლ.

6000 ც. - 249 ლ.

12 000 ც. - 319 ლ.

A4/3 ფლაერებისთვის, მოცემულ ფასად შესაძლებელია მითითებული ტირაჟის დაყოფა თანაბარი რაოდენობის სამი ფლაერის ერთდროულ ბეჭდვაზე. მაგ:

3 X 2000 ც. = 249 ლ.

3 X 4000 ც. = 319 ლ.


ტრიპლეტი (ბუკლეტი)

A4 ბეჭდვა 4+4, ცარცი 130 გრ/მ2, ორი კეცვა.

1 000 ც. - 199 ლ.

4 000 ც. - 379 ლ.

8 000 ც. - 639 ლ.

A4 ტრიპლეტებისთვის, მოცემულ ფასად შესაძლებელია მითითებული ტირაჟის დაყოფა თანაბარი რაოდენობის ორი პოსტერის ერთდროულ ბეჭდვაზე. მაგ:

2 X 500 ც. = 199 ლ.


პოსტერი A2

ბეჭდვა 4+0, ცარცი 130 გრ/მ2

1000 ც. - 339 ლ.

2 000 ც. - 499 ლ.

4 000 ც. - 799 ლ.

-

პოსტერი A3

ბეჭდვა4+0, ცარცი 130 გრ/მ2

1000 ც. - 239 ლ.

2000 ც. - 339 ლ.

4 000 ც. - 499 ლ.

A3 პოსტერებისთვის, მოცემულ ფასად შესაძლებელია მითითებული ტირაჟის დაყოფა თანაბარი რაოდენობის ორი პოსტერის ერთდროულ ბეჭდვაზე. მაგ:

2 X 500 ც. = 239 ლ.

2 X 2000 ც. = 449 ლ.

წყალგამძლე ეტიკეტი

მასალა PVC, ბეჭდვა შოლკოგრაფია 3+0, თვითწებადი.

0.45 - 0.65 ლ.

ღირებულება დამოკიდებულია ტირაჟზე და დატანილი ფერების რაოდენობაზე. მაგ: 1000 ეტიკეტი 2 ფერით, თითოეული - 0,25 ლარი.

200 ეტიკეტი, 3 ფერით , 1ც. - 0,65 ლ.

1000 ეტიკეტი, 2 ფერით, 1ც. - 0,45 ლ.

წიგნი A5

ყდა ფერადი, ლამინირებული ბრისტოლი ან ცარცი 200 გრ/მ2 ფერადი.

შიგთავსი 60 გრ/მ2 ოფსეტი, 200 გვ.

კინძვა თერმული.

ტირაჟი 500 ც.. - 1 600 ლ.

ტირაჟი 1000 ც. - 2 900 ლ.

ტირაჟი 2000 ც. - 5400 ლ.

ყურადღება!!!

განფასება მოცემულია 200 გვერდიანი შავ-თეთრი შიგთავსის წიგნისთვის.

გვერდების მატებასთან ერთად, ერთი გვერდის ღირებულება კლებულობს, გვერდების კლებისას - 1 გვ. ღირებულება მატულობს.

საკვეთი დანის დამზადება

1 მეტრი ( დანა ან/და საკეცი ზოლი )

38 ლ.

საშუალო სირთულის დანა

კვეთა

ერთი ფორმა

3,5 თეთრი

არანაკლებ 200 ფ.

რენტგენის ფირის ჩანთა

ქრომირებული მუყაო - 235 გრ/მ2

ბრისტოლი - 200 გრ/მ2

0.99 ლარი

1.19 ლარი

არანაკლებ 1000 ცალი
Our Page
Our Page